Skládka Andělská hora - Chrastava

Skládka Andělská hora - Chrastava je zařízením k využívání odpadů na povrchu terénu .

V zařízení lze ukládat zejména různé typy zeminy, kamenů, písků, jílů, štěrků, popílků, škváry, strusky, betonu, cihel včetně smesi a oddělených frakcí ... přesný a úplný výčet odpadu jež je možné v zařízení ukládat naleznete v sekci   ukládaný odpad.


Provozní doba :  dle telefonické dohody - tel.  602 440 500